Naar content

Algemene voorwaarden

15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden en de op de Website vermelde vergoeding kunnen door Je Verrassing te allen tijde worden gewijzigd.

16. Slotbepalingen
16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen Je Verrassing en de Gebruiker die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

17. Disclaimer
Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. We garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.