Naar content

Algemene voorwaarden

10. Inschakeling van derden
Je Verrassing is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst derden in te schakelen. De door Je Verrassing ingeschakelde personen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de actie, noch voor welke schade of letsel dan ook eigendommen en/of personen als gevolg van de actie. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de verrassingen kunt u terecht op info@jeverrassing.nl 

11. Gebruik van adresgegevens en privacy
Je Verrassing hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Gebruikers en heeft een privacystatement gemaakt dat van toepassing is op de Dienst. Door het verstrekken van de Opdracht gaat Gebruiker akkoord met dit privacystatement.

12. Klantenservice
Voor vragen en klachten met betrekking tot de Dienst kan Gebruiker zich wenden tot de Klantenservice via mailadres info@JeVerrassing.nl

13. Intellectuele Eigendomsrechten
De inhoud van deze site (waaronder begrepen de beelden in de Je Verrassing collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) is in eigendom van Je Verrassing of aan Je Verrassing gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Je Verrassing en/of haar licentiegevers.
Je Verrassing onderdeel van Loyalty Engineers, Gamerschestraat 34 5301 AS Zaltbommel.

14. Nieuwsbrief
14.1 Bij het verzenden van een e-kaart gaat de Gebruiker akkoord met het ontvangen van onze periodieke nieuwsbrief. Wanneer men een account aanmaakt vóór verzending van de e-kaart(en) kan de Gebruiker toezending van de nieuwsbrief voorkomen door de optie uit te schakelen.
14.2 Bij elke nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je uit te schrijven.