Naar content

Algemene voorwaarden

Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt. Door gebruik te maken van onze service ga je akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze algemeneVerrassing volledig. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 november 2017

1. Definities
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle webshops en applicaties van Je Verrassing
Cliënt De natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Je Verrassing een producten / diensten geeft dan wel met Je Verrassing een Overeenkomst heeft gesloten.
Wij, ons Je Verrassing, hierna te noemen Je Verrassing
Je/Jij, jou De gebruiker van de Dienst of de Website
Dienst De terbeschikkingstelling van de webapplicatie door Je Verrassing, het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, gereedmaken van bestelling(en) van één of meerdere producten, in virtuele of fysieke vorm, betaling en het ter post aanbieden van de opdracht, al dan niet in combinatie met postzegels.
E-kaart Een elektronische kaart / ticket die je / we met behulp van Je Verrassing via e-mail verzenden.
Gebruiker De persoon die de Je Verrassing website bezoekt of gebruikt.