Naar content

Algemene voorwaarden

Je Verrassing 
Een initiatief van Loyalty Engineers
Vestigings- & bezoekadres Je Verrassing:
adres: Gamerschestraat 34
5301 AS Zaltbommel 
KvK-nummer: 68972953

Herroepingsrecht
de mogelijkheid voor de Cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ontvanger
De uiteindelijke ontvanger van een Je Verrassing kaart of e-kaart via de site
Overeenkomst
De overeenkomst waarbij Je Verrassing en de gebruiker het verrichten van een dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.
Website
De www.jeverrassing.nl internetomgeving
Werkdag
Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van Je Verrassing die verband houden met de Dienst.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.
2.3 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.