Naar content

Privacy statement

8. Bewaren van Informatie

Je Verrassing zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

9. Bescherming van jouw Informatie

Je Verrassing hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Je Verrassing heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie

Als je wilt weten welke Informatie Je Verrassing over jou verzamelt, kun je Je Verrassing vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Dit verzoek kan ingediend worden via het contactformulier van Je Verrassing.

Je Verrassing zal binnen vier (4) weken op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het door jou opgegeven e-mailadres.

Als je op grond van het overzicht Informatie wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. Je Verrassing zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien Je Verrassing besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal Je Verrassing aangeven waarom zij dat niet zal doen.