Naar content

Privacy statement

5. Nieuwsbrieven

Het e-mailadres dat je hebt opgegeven via de Website, kan door Je Verrassing worden gebruikt om jou de nieuwsbrief omtrent deze actie en toekomstige acties toe te zenden. Indien je op een gegeven moment geen nieuwsbrieven of bepaalde onderwerpen meer wilt ontvangen, kun je gebruik maken van de af- en aanmeldmogelijkheid die in je account terug te vinden zijn onder "je gegevens".

6. Cookies

Via de Website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Voor een nadere uitleg over de type cookies die worden geplaatst alsmede de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, verwijzen we je naar het Cookie Statement dat op de Website te raadplegen is. Indien er Informatie over jou wordt verzameld met behulp van cookies, wordt die Informatie alleen gebruikt om de doeleinden waarvoor de cookies zijn geplaatst, te realiseren. Deze Informatie wordt niet aan andere bestanden of gebruikersprofielen gekoppeld.

7. Statistisch onderzoek

Je Verrassing streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de Website. Hiervoor is het noodzakelijk dat Je Verrassing continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in de Website en Applicaties kan aanbrengen.

Je Verrassing kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.