Naar content

Privacy statement

3. Bestellingen

Via de Website kun je de mogelijkheid geboden worden bepaalde producten en/of diensten bestellen. De gegevens die je in het kader van de bestelling via de Website verstrekt, worden primair gebruikt voor het afhandelen van de bestelling. Deze gegevens worden, met uitzondering van het bepaalde onder paragrafen 4 en 5, alleen gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en niet voor andere doeleinden.

Om de bestelling te kunnen uitvoeren, is het soms vereist dat de opgegeven informatie aan derde partijen wordt gezonden.

4. Advertenties

Het e-mailadres dat je tijdens het plaatsen van een bestelling opgeeft, wordt door Je Verrassing opgeslagen en kan worden gebruikt om volgende campagnes van Je Verrassing via Facebook onder jouw aandacht te brengen.

Van belang is dat jouw e-mailadres niet onversleuteld aan Facebook wordt verstrekt. Jouw e-mailadres wordt eerst binnen de omgeving van Je Verrassing gecodeerd (“gehasht”). Vervolgens worden de gehashte gegevens naar de Facebook-omgeving geüpload. De geüploade gegevens worden vervolgens vergeleken met de gehashte gegevens die Facebook bezit. Indien er een match plaatsvindt, betekent dit dat het e-mailadres dat via de Website is verstrekt aan een Facebook account is gekoppeld. Je Verrassing kan deze personen vervolgens op Facebook een advertentie van De Je Verrassing aktie’s tonen. Indien er geen match plaatsvindt, gebeurt er vervolgens niets.